Polityka jakości i ochrony środowiska

Polityka jakości 

 • Naszym najważniejszym celem jest spełnianie potrzeb, oczekiwań oraz wymagań Klientów (Zadowolenie Klientów).
 • Zwiększenie wartości firmy poprzez podniesienie kompetencji, efektywności i optymalizacji kosztów.
 • Rozwijanie kultury firmy opartej na zobowiązaniu do ciągłego doskonalenia: ambitne cele, ciągłe monitorowanie i konsekwentne działania naprawcze.
 • Przestrzeganie i utrzymywanie standardów etycznego zachowania wewnątrz i na zewnątrz firmy (z Klientami i Dostawcami).
 • Zaangażowanie wszystkich pracowników w politykę jakości i cele firmy.

Polityka ochrony środowiska 

 • Polityka ochrony środowiska Zakatrans zobowiązuje pracowników firmy na wszystkich szczeblach do rozwijania działalności w zakresie świadczenia usług internetowych i łączności w sposób zrównoważony poprzez następujące zasady:
 • Zapobieganie zanieczyszczeniom i promowanie ciągłego doskonalenia produktów i usług, dążenie do osiągnięcia celów i zadań ustanowionych w Systemie Zarządzania Środowiskowego.
 • Przestrzeganie aktualnych przepisów i regulacji dotyczących ochrony środowiska oraz innych wymagań, do których firma się stosuje, identyfikując możliwe negatywne skutki działalności dla środowiska, w celu ich wyeliminowania lub zminimalizowania.
 • Przyczynianie się do ochrony zasobów naturalnych, promowanie racjonalizacji zużycia energii i recyklingu materiałów.
 • Zaangażowanie wszystkich poziomów firmy i jej pracowników oraz zapewnienie, że obowiązki i procedury operacyjne są dokładnie określone, aktualizowane i przekazywane.
 • Zakatrans zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia swojej Polityki, poprzez procedury i zalecenia, zapewniające, że wartości wyrażone w niniejszej Polityce znajdują odzwierciedlenie w pracy zespołu i współpracowników.